Selasa, 12 April 2016

[NEW] Chords Kunci Gitar EVO NINE – Superman Lirik Terjemahan

Lyrics Romanization/Romanisasi

Super Man Man Man Man…
Super Man Man Man Man…
I lirik EVO NINE – Superman got the Super Man!!

Hey thex ch̀wy dein k̄h�ā mā s̄btā kạn h̄ǹxy s�
K̆ thex ǹā rạk don cı ch̀āng So amazing
thụng ca mxng thāng n�n thī X�b mxng thāng nī̂ thī
K̆ yạng mị̀mī khır thī̀ thảh̄ı̂ cı p̄hm crazy

K̆ ṭhex ǹa sexy kein oh girl ṭhex na ǹā rạk kein
Ṭhex rū̂ b̂āng h̄ịm ẁā ṭhex ch̀āng rock your body
K̄hx ley ma baby girl dị̂ h̄ịm I be the one
We gonna make it tonight

Superman man man nı kh̀ảkhụ̄n nī̂
ca mī h̄ịm khır thī̀ dị̂ kheīyng k̄ĥāng kạb Supergirl
Superman man man h̄ı̂ pĕn c̄hạn thī
ca yxm thuk thāng h̄ı̂ dị̂ n�b chid kıl̂
chid kıl̂ chid chid chid chid thex

I got the Super Man!!

Hey ṭhex ǹā rạk keinpị kerngcı kạn h̄ǹxy s�
Oh girl p̄hm phūd cāk cı t̄ĥā dị̂ p̄hm mị̀ play
ca h̄yud trng nī̂ ley stop at you ley
pherāa mị̀ khey mī khır thī̀ thảh̄ı̂ cı p̄hm crazy

K̆ ṭhex ǹa sexy kein oh girl ṭhex na ǹā rạk kein
Ṭhex rū̂ b̂āng h̄ịm ẁā ṭhex ch̀āng rock your body
K̄hx ley ma baby girl dị̂ h̄ịm I be the one
We gonna make it tonight

Superman man man nı kh̀ảkhụ̄n nī̂
ca mī h̄ịm khır thī̀ dị̂ kheīyng k̄ĥāng kạb Supergirl
Superman man man h̄ı̂ pĕn c̄hạn thī
ca yxm thuk thāng h̄ı̂ dị̂ n�b chid kıl̂
chid kıl̂ chid chid chid chid ṭhex

Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up

I got the Super Man!!

Superman man man nı kh̀ảkhụ̄n nī̂
ca mī h̄ịm khır thī̀ dị̂ kheīyng k̄ĥāng kạb Supergirl
Superman man man h̄ı̂ pĕn c̄hạn thī
ca yxm thuk thāng h̄ı̂ dị̂ n�b chid kıl̂
chid kıl̂ chid chid chid chid ṭhex

Superman man man nı kh̀ảkhụ̄n nī̂
ca mī h̄ịm khır thī̀ dị̂ kheīyng k̄ĥāng kạb Supergirl
Superman man man h̄ı̂ pĕn c̄hạn thī
ca yxm thuk thāng h̄ı̂ dị̂ n�b chid kıl̂
chid kıl̂ chid chid chid chid ṭhex

I got the Super Man!! ‬

Lyrics Thai

Super Man Man Man Man…
Super Man Man Man Man…
I got the Super Man!!

hey เธอช่วยเดินเข้ามาสบตากันหน่อยเซ่
ก็เธอน่ารักโดนใจ ช่าง So amazing
ถึงจะมองทางโน้นที แอบมองทางนี้ที
ก็ยังไม่มีใครที่ทำให้ใจผม crazy

ก็เธอน่ะ sexy เกิน oh girl เธอนะน่ารักเกิน
เธอรู้บ้างไหมว่าเธอช่าง rock your body
ขอเลย ma baby girl ได้ไหม I be the one
We gonna make it tonight

Superman man man ในค่ำคืนนี้
จะมีไหมใคร ที่ได้เคียงข้างกับ Supergirl
Superman man man ให้เป็นฉันที
จะยอมทุกทาง ให้ได้แนบชิด
ใกล้ชิด ใกล้ชิด ชิด ชิด ชิดเธอ

I got the Super Man!!

Hey เธอน่ารักเกินไปเกรงใจกันหน่อยเซ่
oh girl ผมพูดจากใจ ถ้าได้ ผมไม่play
จะหยุดตรงนี้เลย stop at you เลย
เพราะไม่เคยมีใครที่ทำให้ใจผม crazy

ก็เธอน่ะ sexy เกิน oh girl เธอนะน่ารักเกิน
เธอรู้บ้างไหมว่าเธอช่าง rock your artis EVO NINE – Superman body
ขอเลย ma baby girl ได้ไหม I be the one
We gonna make it tonight

Superman man man ในค่ำคืนนี้
จะมีไหมใคร ที่ได้เคียงข้างกับ Supergirl
Superman man man ให้เป็นฉันที
จะยอมทุกทาง ให้ได้แนบชิด
ใกล้ชิด ใกล้ชิด ชิด ชิด ชิดเธอ

Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up

I got the Super Man!!

Superman man man ในค่ำคืนนี้
จะมีไหมใคร EVO NINE – Superman chords ที่ได้เคียงข้างกับ Supergirl
Superman man man ให้เป็นฉันที
จะยอมทุกทาง ให้ได้แนบชิด
ใกล้ชิด ใกล้ชิด ชิด ชิด ชิดเธอ

Superman man man ในค่ำคืนนี้
จะมีไหมใคร ที่ได้เคียงข้างกับ Supergirl
Superman man man ให้เป็นฉันที
จะยอมทุกทาง ให้ได้แนบชิด
ใกล้ชิด ใกล้ชิด ชิด ชิด ชิดเธอ

I got the Super Man!!

Lyrics Translation/Terjemahan Indonesia

Super Man Man Man Man…
Super Man Man Man Man…
I got the Super cord kord EVO NINE – Superman Man!!

I got caught up with that girl, so fantastic
You got that move and swagger, so amazing
I like your body, look at it everybody
When I see ya every time, you make me crazy

I know you’re a sexy girl, I want you to be my kunci gitar EVO NINE – Superman girl
All tonight, I just want to rock your body
I’ll make you ma baby girl, can I be the one
We gonna make it tonight

Superman man man, for tonight
You break my heart, you make me lose control download mp3 EVO NINE – Superman gratis Supergirl
Superman man man, for tonight
You take my heart, I’m gonna get’cha
Get’cha get get get get’cha

I got the Super Man!!

You’re really pretty baby, so plasticOh girl, I gotta make it, take it like a magic play
I like you hottie, stop at you everybody
When I think about you baby, you make me crazy]

I know you’re a sexy girl, I want you to be my girl
All tonight, I just want to rock your body
I’ll make you ma baby girl, can I be the one
We gonna make it tonight

Superman man man, for tonight
You break my heart, you make EVO NINE – Superman lyrics me lose control Supergirl
Superman man man, for tonight
You take my heart, I’m EVO NINE – Superman song gonna get’cha
Get’cha get get get get’cha

Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna lagu EVO NINE – Superman put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up

I got the Super Man!!

Superman man man, for tonight
You break my heart, you make me lose control Supergirl
Superman man man, for tonight
You take my heart, I’m gonna get’cha
Get’cha get get get get’cha

Superman man man, for EVO NINE – Superman chord tonight
You break my heart, you make me lose control Supergirl
Superman man man, for tonight
You take my heart, I’m gonna get’cha
Get’cha get get get get’cha

I got the Super Man!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar